Personvernerklæring HBI Norge AS

Endre dine samtykker

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for HBI Norge AS med tilhørende virksomheter og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. HBI Norge AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Autoriserte HBI-forhandlere ("Forhandlere") er, med mindre annet er angitt, selvstendige selskaper, og er ikke en del av HBI Norge AS, men driver sin virksomhet under HBI Norge AS varemerker og er lisensiert til å selge og foreta service på HBI-kjøretøy. Forhandlere leverer tjenester til HBI-kunder og specialist-support i tekniske spørsmål. Hver Forhandler er behandlingsansvarlig for de opplysningene om deg som Forhandler behandler i forbindelse med sin virksomhet, uavhengig av om disse gis til Forhandler av kunden eller om de overføres fra HBI Norge AS ut fra dine ønsker rundt salg eller service.

China FAW Group Import & Export Co. Ltd er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av Hongqi App og Hongqi Connected vehicle.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). HBI Norges AS grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2) Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og servicehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

 1. Opplysninger du selv oppgir til oss når du registrerer deg på vår nettside. Når du registrer deg må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser til butikk eller verksted. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.
 2. Opplysninger om kjøretøyets data (inkludert kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN)) overføres til HBI Norge AS når kjøretøyet ditt er på service eller reparasjon hos en Forhandler.
 3. Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre når du bruker våre tjenester, vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling: Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våretjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon: Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i vårebutikker gjennom data fra kjøp du gjør.

 1. Opplysninger vi får fra andre kilder. Vi mottar regelmessig informasjon fra motorvognregisteret eller andre offentlige kilder, og vi samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse.
 2. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt. Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

3.2) Slik bruker våre partnere opplysningene

4) Administrasjon av informasjonskapsler

5) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 1. For å sende deg informasjon pålagt av myndigheter eller knyttet til sikkerhet. Vi bruker personopplysninger for å sende deg lovpålagt informasjon knyttet til din(e) bil(er). Dette kan være innkalling til EU-kontroll eller serviceinnkallinger relatert til sikkerhet eller for å oppfylle garantiforpliktelser.
 2. For å levere og forbedre tjenestene våre. Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og, om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.
 3. For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring. Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
 4. For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering. Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.
 5. For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender. Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. For å forhindre misbruk av tjenestene våre. Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.
 7. Deling av opplysninger. Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre forhandlere og samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

6) Overføring av personopplysninger til utlandet

 1. Innenfor EU/ EØS: Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
 2. Utenfor EU/ EØS: Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

7) Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på firmapost@hongqinorge.no. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18. Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på firmapost@hongqinorge.no.

8) Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til firmapost@hongqinorge.no.

9) Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

10) Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene.

11) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12) Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13) Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i HBI Norge AS er administrerende direktør Knut Aas.

Epost: knut.aas@hongqinorge.no. Telefon: +47 23 37 61 00. Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@hongqinorge.no.

Startleie kr 0, pris per måned fra kun 7.349

Les mer og avtal prøvekjøring