Utlading av strøm - V2L (Vehicle to load)

HONGQI E-HS9 har mulighet for såkalt Vehicle-to-Load (V2L), som betyr at man kan bruke bilens strøm til eksterne apparater. På godt norsk kan vi kalle dette for vi utlading.

Slik utlader du

Begynne utlading

Finn frem AC-utladingspistolen, denne finner du på «nødladeren» som fulgte med bilen. Koble fra ledningen. Kontroller at utladingspluggen og AC-ladekontakten er rene og frie for smuss, og plugg den i bilen.

Koble til det du ønsker å lade i utladingskontakten. Nå lyser ladeportindikatoren og ladeindikatoren på C-stolpen blått.

Når ladeportindikatoren og ladeindikatoren på C-stolpen skifter farge til lilla, er bilen klar for å gi strøm.

Avslutte utlading

Slå av strømforsyningen til apparatet du lader og fjern pluggen fra utladingskontakten.

Fjern AC-utladingspistolen på samme måte som du fjerner ladekabel.

Merk: Når du utlader fra bilen er effekten ca 3,5kW (16A 220V-230V). Det er ingen sikring, men den har overbelastningsbeskyttelse. Det vil si at dersom den overbelastes eller overopphetes stopper ladeøkten.

Vil du vite mer om 

E-HS9?

Prøvekjør E-HS9 nå

Prøvekjør en E-HS9 når det passer deg! Det er gratis, uforpliktende, trygt og veldig enkelt å bestille.

Bestill prøvekjøring